ВНИМАНИЕ! - Ще бъдете пренасочени към новата ни страница след 10 секунди!

Здравейте, всички нови услуги на CellNet може да проверите на новата ни страница - www.comnet.bg
Старите услуги са валидни само за текущи клиенти!